អាស័យដ្ឋាន

ចិញ្ចៀនក្រវ៉ាត់ ៤៤៥ អ៊ីស៊ីឃ្យូស្រុកភីនយូខេត្តក្វាងចូខេត្តក្វាងទុងប្រទេសចិន

ផ្ញើសាររបស់អ្នកតាមរយៈសំណុំបែបបទខាងក្រោមen English
X